EXPO MILAN 2015

Luogo
Milan

Anno
2015

  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - emirats arabes_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - emirats arabes_02
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - emirats arabes_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - emirats arabes_04
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - emirats arabes_03
  • photo-sergio-grazia ECR 2015 - EXPO milano 2015 - france_01
  • photo-sergio-grazia ECR 2015 - EXPO milano 2015 - france_04
  • photo-sergio-grazia ECR 2015 - EXPO milano 2015 - france_05
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - allemagne
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - brasil - 02
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - brasil - 03
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - brasil - 05
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - brasil - 08
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - kuwait_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - malaisya
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - pologne_02
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - pologne_03
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - pologne_06
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - pologne_07
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - pologne_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uk - royame uni_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uk - royame uni_03
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uk - royame uni_05
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uruguay_03
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uruguay_01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - uruguay_02
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - Vanke
  • photo-sergio-grazia-STUDIO LINK ARC-expo 2015-china pavillion-ECR-22
  • photo-sergio-grazia-STUDIO LINK ARC-expo 2015-china pavillion-ECR-04
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - cluster cacao
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - decumano canopy _01
  • photo-sergio-grazia ECR EXPO milano 2015 - decumano canopy _02